• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Eucharystia - Co to jest?

Eucharystia zajmuje najszczególniejsze miejsce w przeżywaniu naszej wiary: zapewnia nam obecność Chrystusa i duchowy pokarm. "Eucharystia jest źródłem, a zarazem szczytem życia chrześcijańskiego" Wielość nazw, jakimi określana jest Eucharystia, wyraża jej niewyczerpane bogactwo... Takie właśnie jest życie: kto zdołałby wymienić do końca wszystko, czym ono jest?

I. Eucharystia to Dziękczynienie
Eucharistein znaczy: dziękuję. Jest to dziękczynienie, jakie Jezus składa Ojcu – za dar stworzenia, odkupienia, uświęcenia. My mamy udział w tym dziękczynieniu, bo to właśnie nas Ojciec stworzył i odnawia poprzez ofiarę życia swojego Syna. To nam potrzebne jest życie.

II. Eucharystia to Tajemnica
Współczesny człowiek chce mieć wszystko pod kontrolą, nad wszystkim panować, wszystko rozumieć. A przecież życie jest tajemnicą. Akceptacja tajemnicy świadczy o poziomie inteligencji wewnętrznej człowieka.
- Eucharystia to Tajemnica, bo zawiera kontrast: kruchy chleb i Bóg Wszechmocny. Bóg daje się zamknąć w materialnej przestrzeni. Takie jest życie: pełne kontrastów.
- Eucharystia to Tajemnica, bo przekracza zdolność poznania przez zmysły – pozostaje wiara.
- Eucharystia to Tajemnica, bo nie jest systemem teorii, ale Osobą. Tak jest i z moim życiem. Człowiek nie da się do końca zrozumieć. Trzeba przyjąć, tak siebie, jak i drugiego, otworzyć się na dar. W szóstym rozdziale Ewangelii wg Św. Jana Żydzi nie chcieli zrozumieć mowy Jezusa – odeszli. Na pytanie: „Czy i wy chcecie odejść?” (J 6,67) odpowiedział Mu Szymon Piotr: „Panie, do kogóż pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego. A myśmy uwierzyli i poznali, że Ty jesteś Świętym Boga.” (J 6,68) ŚWIĘTY to niezależny, oddzielony, należący do Boga, nietykalny, nie pozwalający sobą manipulować. A ludzie chcieli obwołać Go królem, by spełniał ich zachcianki. Jezus jednak sprowadza ich mentalność na głębszy poziom. Prawdziwe dobro osoby nie polega na spełnianiu jej zachcianek. Eucharystia nie jest lekiem na braki, zachcianki, ale spotkaniem z Bogiem, Który jest wolny i w tej wolności oddaje za mnie życie. Przyjąć tajemnicę Chleba Życia to przyjąć Jezusa, a nie system teorii, Osobę, która wypełnia plan Ojca, daje szansę życia dla wszystkich. Jezus jest obecny w Eucharystii na różne sposoby:
- w Ciele i Krwi,
- w Zgromadzeniu liturgicznym,
- w Kapłanie,
- w Słowie,
- w Znakach liturgicznych,
- w Łasce Ducha Świętego,
- we mnie.

III. Eucharystia to Uczta
UCZTA, bo daje pokarm. Zapowiedzi czasów mesjańskich zawierają liczne odniesienia do uczty (np.: Iz 25,6nn), a sami Żydzi oczekiwali życia wiecznego jako ucztowania z Bogiem (Łk 14,15; Ap 3,20). Sam Jezus poprzez obraz uczty przedstawia ponowne nawiązanie relacji miłości miłosiernego Ojca z synem marnotrawnym (Łk 15,23-24). Tutaj jednak ucztowanie nabiera niezwykłego znaczenia. Ucztą staje się sam Bóg. „Jeżeli nie będziecie jedli ciała Syna Człowieczego ani nie będziecie pili Krwi Jego nie będziecie mieli życia w sobie” (J 6,53). Nie wystarczy jednak spożyć – trzeba wchłonąć, zasymilować. Można przystąpić do Komunii św., a nie spotkać Jezusa – Życie. Spożywanie określa sposób w jaki człowiek ma przyjąć w siebie Boga. Tak Go strawić, wchłonąć, jak wchłania się jedzenie. Następnie Jezus używa dwóch określeń: „ciało i krew”. Są to terminy, które w Starym Testamencie dotyczą składania ofiar Bogu.

Zapraszam do rozważań

Dedicated Cloud Hosting for your business with Joomla ready to go. Launch your online home with CloudAccess.net.